Graf: Čína - Obyvateľstvo - Vek


Pozrite sa na niektoré zaujímavé skutočnosti, grafy a obrázky na tému Čína - Obyvateľstvo - Vek tu. Obyvateľstvo (alebo nepresne populácia) je súhrn všetkých ľudí na určitom území k určitému okamiku, zisťovaný podľa bydliska, prítomnosti na danom území alebo podľa iných hľadísk (napr. podľa domovského práva a pod.); počet obyvateľstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie; stredný stav obyvateľstva je priemerný počet obyvateľstva za určitý časový úsek (obyčajne rok); za ročný stredný stav sa prakticky berie stav k 1. júlu príslušného roku. Výskumom obyvateľstva sa zaoberá demografia. (Zdroj: Wikipedia.org) Pozrite sa na vývoj populácie ľudí v tejto krajine v priebehu času. Môžete vidieť počet obyvateľov a koľko z nich je vo veku 0 - 14 roky, vek 15-64 rokov a viac ako 64 rokov (v %).Čína: 2011

Obyvateľstvo:
1.344 (miliardy)

Vek 0-14 rokov:
19.074 (%)

Vek 15-64:
72.557 (%)

64 rokov a viac:
8.37 (%)

O tuto sumu sa zmenil počet ľudí v tejto krajine, od chvíle, kedy ste prišli na túto stránku:


Zdieľajte tento graf s priateľmi:      
    
    
Vložte tento graf na vašu webovú stránku: Odkaz na tento graf:
Stačí len skopírovať kód (CTRL + C) - a vložte ho (CTRL + V) do kódu vašej webovej stránky.

Ako čítať tento graf: Tento graf zobrazuje vybrané premenné a ich vzťahy. Čo to môže znamenať? Delenie čísel: Napríklad, ak rozdelíte finančnú čiastku podľa počtu osôb, potom zistená hodnota hovorí, koľko z čiastky pripadá na jednu osobu. Percentá: Percentá povedajú, aká časť celku je daná hodnota. Napríklad, 25 % je štvrtina celku, 50 % znamená polovicu celku, 100 % znamená celok. Tu si môžete prezrieť definície ostatných premenných používaných v grafu vyššie:

Starnutie je proces, ktorý sa prejavuje chátraním telesnej schránky a znižovaním efektivity a účinnosti fungovania organizmu, hromadením rôznych defektov v organizme a jeho klesajúcej schopnosťou tieto defekty opravovať a nahrádzať chybné alebo odumreté bunky novými. Dochádza k vyššej náchylnosti k rôznym chorobám a môže skončiť smrťou, ak daný jedinec nezomrie z iných dôvodov už skôr. (Zdroj: Wikipedia.org)
Graf: Čína - Obyvateľstvo - Vek


Na nižšie uvedenom grafe je vidieť viac detailov na rovnakú tému: Obyvateľstvo - Starnutie. Tu môžete vidieť vývoj týchto veličín s rôznymi parametrami a po dlhšiu dobu (kde sú údaje k dispozícii).

Čína: 1970

Obyvateľstvo:
818.315 (milióny)

Vek 0-14 rokov:
39.568 (%)

Vek 15-64:
56.408 (%)

64 rokov a viac:
4.025 (%)


Zdieľajte tento graf s priateľmi:      
    
    
Vložte tento graf na vašu webovú stránku: Odkaz na tento graf:
Stačí len skopírovať kód (CTRL + C) - a vložte ho (CTRL + V) do kódu vašej webovej stránky.

Hlavné zdroje dát: Worldbank.org, Wikipedia.org. Prečítajte si viac o dátových zdrojoch.

 

WikiFigures je projekt Bispiral, s.r.o. Obsah je k dispozícii v rámci rôznych licencií v závislosti od zdroja informácií. Pri použití grafov z WikiFigures na vašich webových stránkach môžete obvykle použiť túto licenciu: CC BY 3.0. Uvádzajte zdroj dát a odkaz na príslušnú stránku s grafom WikiFigures. | Prečítajte si o knižniciach JavaScript, ktoré boli použité na vytvorenie grafov na WikiFigures. | Vydavateľ: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidlá tohto webu a ochrana súkromia