Graf: Čínská lidová republika - Obyvatelstvo - věk


Podívejte se zde na některá zajímavá fakta, grafy a obrázky na téma Čínská lidová republika - Obyvatelstvo - věk. Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území. Počet obyvatel určitého území se obvykle zjišťuje pomocí sčítání lidu, které většina států pořádá jednou za určitý počet let. Pojem obyvatelstvo je třeba odlišovat od pojmu populace, jenž je vymezen jako skupina lidí, mezi nimiž dochází k demografickým událostem. (Zdroj: Wikipedia.org) Podívejte se na vývoj populace lidí v této zemi v průběhu času. Můžete vidět počet obyvatel a kolik z nich je ve věku 0 - 14 let, 15-64 let a více než 64 let (v %).Čínská lidová republika: 2011

Obyvatelstvo:
1.344 (miliardy)

Věk 0-14 let:
19.074 (%)

Věk 15-64:
72.557 (%)

64 let a více:
8.37 (%)

O tento počet se změnil počet lidí v této zemi od chvíle, kdy jste přišli na tuto stránku:


Sdílet tento graf s přáteli:      
    
    
Vložte tento graf na vaši webovou stránku: Odkaz na tento graf:
Stačí pouze zkopírovat kód (CTRL + C) a vložit (CTRL + V) do kódu vaší webové stránky.

Jak číst tento graf: Tento graf zobrazuje vybrané proměnné a jejich vztahy. Co to může znamenat? Dělení: Pokud bychom například rozdělili finanční částku podle počtu lidí, pak výsledný údaj říká, kolik z částky připadá na jednu osobu. Procenta: Procenta říkají, jaká část celku je daná hodnota. Například, 25 % je čtvrtina celku, 50 % znamená polovinu celku, 100 % znamená, že je to celek. Zde si můžete prohlédnout definice dalších proměnných používaných v tabulce nahoře:

Stárnutí je proces, který se projevuje chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými. Dochází k vyšší náchylnosti k různým nemocem a může skončit smrtí, pokud daný jedinec nezemře z jiných důvodů již dříve. (Zdroj: Wikipedia.org)
Graf: Čínská lidová republika - Obyvatelstvo - věk


Na níže uvedeném grafu je vidět více detailů na stejné téma: Obyvatelstvo - Stárnutí. V tomto případě můžete vidět vývoj těchto veličin s různými parametry a po delší dobu (pokud jsou údaje k dispozici).

Čínská lidová republika: 1970

Obyvatelstvo:
818.315 (miliony)

Věk 0-14 let:
39.568 (%)

Věk 15-64:
56.408 (%)

64 let a více:
4.025 (%)


Sdílet tento graf s přáteli:      
    
    
Vložte tento graf na vaši webovou stránku: Odkaz na tento graf:
Stačí pouze zkopírovat kód (CTRL + C) a vložit (CTRL + V) do kódu vaší webové stránky.

Hlavní zdroje dat: Worldbank.org, Wikipedia.org. Přečtěte si více o datových zdrojích.

 

WikiFigures je projekt Bispiral, s.r.o. Obsah je dostupný v rámci různých licencí v závislosti na zdroji informací. Při použití grafů z WikiFigures na vašich webových stránkách můžete obvykle použít tuto licenci: CC BY 3.0. Uvádějte zdroj dat a odkaz na příslušnou stránku s grafem na WikiFigures. | Přečtěte si o knihovnách JavaScript, které používáme pro vytvoření grafů. | Vydavatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla tohoto webu a ochrana soukromí