Graf: Spojené státy americké - Státní dluh


Podívejte se zde na některá zajímavá fakta, grafy a obrázky na téma Spojené státy americké - Státní dluh. Státní dluh je celkové zadlužení vlády (centrální či federální). Tvoří část veřejného dluhu. Jelikož správní organizace reprezentují lid dané země, lze státní dluh považovat zároveň za dluh jednotlivých daňových poplatníků. Státní dluh se dělí za prvé podle toho, kdo je věřitelem státu. Podle toho se rozlišuje vnitřní (věřitelé občané státu či právnické osoby v něm registrované) a vnější zadlužení (zahraniční subjekty). (Zdroj: Wikipedia.org) Podívejte se na vývoj dluhu v čase, podílu dluhu na osobu a na poměr dluh/HDP.Spojené státy americké: 2012

Státní dluh:
16.066 (USD) (biliony)

Hrubý domácí produkt:
15.542 (USD) (biliony)

Obyvatelstvo:
313.914 (miliony)

Státní dluh / Hrubý domácí produkt:
103.371 (%)

Státní dluh / Obyvatelstvo:
51.18 (USD) (tisíce)

Tím se částka dluhu v USD změnila od okamžiku, kdy jste přišli na tuto stránku:


Sdílet tento graf s přáteli:      
    
    
Vložte tento graf na vaši webovou stránku: Odkaz na tento graf:
Stačí pouze zkopírovat kód (CTRL + C) a vložit (CTRL + V) do kódu vaší webové stránky.

Jak číst tento graf: Tento graf zobrazuje vybrané proměnné a jejich vztahy. Co to může znamenat? Dělení: Pokud bychom například rozdělili finanční částku podle počtu lidí, pak výsledný údaj říká, kolik z částky připadá na jednu osobu. Procenta: Procenta říkají, jaká část celku je daná hodnota. Například, 25 % je čtvrtina celku, 50 % znamená polovinu celku, 100 % znamená, že je to celek. Zde si můžete prohlédnout definice dalších proměnných používaných v tabulce nahoře:

Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu).

Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území. Počet obyvatel určitého území se obvykle zjišťuje pomocí sčítání lidu, které většina států pořádá jednou za určitý počet let. Pojem obyvatelstvo je třeba odlišovat od pojmu populace, jenž je vymezen jako skupina lidí, mezi nimiž dochází k demografickým událostem. (Zdroj: Wikipedia.org)
Graf: Spojené státy americké - Státní dluh


Na níže uvedeném grafu je vidět více detailů na stejné téma: Státní dluh - Hrubý domácí produkt - Obyvatelstvo. V tomto případě můžete vidět vývoj těchto veličin s různými parametry a po delší dobu (pokud jsou údaje k dispozici).

Spojené státy americké: 1970

Státní dluh:
370.919 (USD) (miliardy)

Hrubý domácí produkt:
1.025 (USD) (biliony)

Obyvatelstvo:
203.984 (miliony)

Státní dluh / Hrubý domácí produkt:
36.194 (%)

Státní dluh / Obyvatelstvo:
1.818 (USD) (tisíce)


Sdílet tento graf s přáteli:      
    
    
Vložte tento graf na vaši webovou stránku: Odkaz na tento graf:
Stačí pouze zkopírovat kód (CTRL + C) a vložit (CTRL + V) do kódu vaší webové stránky.

Hlavní zdroje dat: TreasuryDirect.gov, Worldbank.org, Wikipedia.org. Přečtěte si více o datových zdrojích.

 

WikiFigures je projekt Bispiral, s.r.o. Obsah je dostupný v rámci různých licencí v závislosti na zdroji informací. Při použití grafů z WikiFigures na vašich webových stránkách můžete obvykle použít tuto licenci: CC BY 3.0. Uvádějte zdroj dat a odkaz na příslušnou stránku s grafem na WikiFigures. | Přečtěte si o knihovnách JavaScript, které používáme pro vytvoření grafů. | Vydavatel: Bispiral, s.r.o. | O nás | Pravidla tohoto webu a ochrana soukromí