Diagrammet: USA - Statsgjeld


Ta en titt på noen interessante fakta, diagrammer og tall om temaet USA - Statsgjeld her. Statsgjeld, også kalt suveren gjeld, er offentlig gjeld tatt opp av staten. Staten låner ved å opprette gjeldsbrev kalt statsobligasjoner (løpetid over 1 år) og statskasseveksler (løpetid under 1 år) som i hovedsak kjøpes av banker. Den norske stats gjeld var 2. kvartal 2011 på 571 milliarder kroner. Budsjetterte renteutgifter på statsgjelden for 2011 er 22,6 milliarder kroner. (Kilde: Wikipedia.org) Ta en titt på utviklingen av gjelden over tid. Se på gjelden aksje per person og på forholdet gjeld / BNP.USA: 2012

Statsgjeld:
16.066 (USD) (billioner)

Bruttonasjonalprodukt:
15.542 (USD) (billioner)

Befolkning:
313.914 (millioner)

Statsgjeld / Bruttonasjonalprodukt:
103.371 (%)

Statsgjeld / Befolkning:
51.18 (USD) (tusenvis)

Av dette beløpet på USD endret gjelden fra det øyeblikket, når du kom til denne siden:


Del dette diagrammet med venner:      
    
    
Sett denne oversikten på nettsiden din: Lenke til dette diagrammet:
Bare kopier koden (CTRL + C) og lim den (CTRL + V) på nettsiden din.

Hvordan lese denne oversikten: Dette diagrammet viser de valgte variabler og deres relasjoner. Hva kan det bety? Divisjon av tallene: For eksempel, hvis vi deler en økonomisk sum med antall mennesker, hvorpå det resulterende tall forteller hvor mye av mengden faller på en person. Percent: Prosentene si, hvilken del av det hele er det gitt verdi. For eksempel er 25% en fjerdedel av hele, betyr 50% en halvdel av hele, betyr 100% helhet. Her kan du se definisjonene av de andre variablene som brukes i diagrammet ovenfor:

Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i en viss periode, vanligvis et år, og omfatter verdiskapingen (value added) i all næringsvirksomhet, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. Man kan komme fram til bruttonasjonalproduktet ved å summere bruttoproduktene til alle produksjonsforetakene i landet. Begrepet BNP per innbygger angir gjennomsnittlig verdiskaping per innbygger i et land, og brukes ofte som et mål på velstandsnivået selv om fordelingen mellom individene også er viktig. Begrepet økonomisk vekst er strengt tatt et mål for at bnp per innbygger øker, det vil si at verdiskapingen øker raskere enn befolkningen.

En befolkning er en mengde mennesker, eller organismer av en særskilt art, innen et spesielt avgrenset område og/eller en sosialt eller etnisk definert gruppe. Begrepet «befolkning» kan brukes i forbindelse med stedets eller gruppens størrelse (se folketall), sammensetning/identitet (se etnisitet) eller økonomiske/sosiale forhold (se sosiologi). Demografi er studiet av befolkningen og dens utvikling. Selve ordet demografi kommer fra det greske ordet demos (folk) og grafi (skrive) og betyr befolkningsbeskrivelse. (Kilde: Wikipedia.org)
Diagrammet: USA - Statsgjeld


I diagrammet under kan du se flere detaljer om det samme emnet: Statsgjeld - Bruttonasjonalprodukt - Befolkning. I dette tilfellet, kan du se utviklingen av disse mengdene med ulike parametere og over en lengre periode (der data er tilgjengelig).

USA: 1970

Statsgjeld:
370.919 (USD) (milliarder)

Bruttonasjonalprodukt:
1.025 (USD) (billioner)

Befolkning:
203.984 (millioner)

Statsgjeld / Bruttonasjonalprodukt:
36.194 (%)

Statsgjeld / Befolkning:
1.818 (USD) (tusenvis)


Del dette diagrammet med venner:      
    
    
Sett denne oversikten på nettsiden din: Lenke til dette diagrammet:
Bare kopier koden (CTRL + C) og lim den (CTRL + V) på nettsiden din.

Hovedkilder av data: TreasuryDirect.gov, Worldbank.org, Wikipedia.org. Les mer om datakilder.

 

WikiFigures er et prosjekt av Bispiral, s.r.o. Innholdet er tilgjengelig under ulike lisensene avhengig av kilden til informasjonen. Ved bruk av diagrammer fra WikiFigures på ditt nettsted, kan du vanligvis bruker denne lisensen: CC BY 3.0. Alltid nevne kilden til data og link til den aktuelle WikiFigures side med kartet. | Les om JavaScript-biblioteker, som ble brukt til å lage diagrammer på WikiFigures. | Utgiver: Bispiral, s.r.o. | Om oss | Regler på dette nettstedet og Personvern